Μεγάλη προτεραιότητα της δράσης του Δικτύου αποτελεί η παροχή βελτιστοποιημένων λύσεων σχετικά με την ασφάλεια των συμπολιτών μας που αδυνατούν να έχουν πρόσβαση σε αυτό το πολύτιμο κοινωνικό αγαθό. Με το πρόγραμμα «Προσφέρω στην Ασφάλεια» φροντίζουμε ώστε κάθε άνθρωπος να αισθάνεται και να είναι ασφαλής απέναντι σε κάθε συνθήκη.

Μέσα από ένα στρατηγικό σχέδιο ενεργειών για την αναβάθμιση της προστασίας και ασφάλειας όλων των συνανθρώπων μας, προσπαθούμε να διαμορφώσουμε το κατάλληλο πλαίσιο στήριξής τους. Στόχος μας είναι όλοι ανεξαιρέτως οι συμπολίτες μας να έχουν τη δυνατότητα της ασφαλιστικής κάλυψης προκειμένου να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά κάθε απρόοπτο.

Τελευταίες δράσεις