Βοηθήστε και εσείς για το δικό μας σπίτι στο “Ελληνικό Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο”

Ενώνοντας τις δυνάμεις μας μπορούμε να τα καταφέρουμε!

 

Το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αρωγής προσκαλεί όλα τα μέλη, τους υποστηρικτές, τους φίλους του να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για τη λειτουργία ενός νέου σπιτιού στο Ελληνικό Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο.

 

Όπως πιθανόν γνωρίζετε, το Ελληνικό Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο το οποίο φιλοξενεί 51 παιδιά βρίσκεται σε δυσμενή οικονομική κατάσταση και μας έχει όλους άμεσα ανάγκη. Τα παιδιά που διαμένουν στο Ελληνικό Παιδικό Χωριό είναι ηλικιακής ομάδας 3 ως 12 ετών. Λόγω των οικονομικών δυσκολιών έχει ανασταλεί η λειτουργία τριών σπιτιών και έχουν συμπτυχθεί τα παιδιά στα υπόλοιπα 5 σπίτια που το καθένα φιλοξενεί 6-8 παιδιά. Η σύμπτυξη αυτή έχει ως αποτέλεσμα τη καθημερινή δυσκολία στη παροχή υψηλού επιπέδου φροντίδας στα παιδιά καθώς και την εφαρμογή των εισαγγελικών εντολών για εισαγωγή νέων παιδιών που έχουν άμεση ανάγκη για απομάκρυνση από το οικογενειακό τους περιβάλλον.

 

Στο πλαίσιο αυτό το Δίκτυο κοινοποιεί το πρόγραμμα «ΠΡΟΣΦΕΡΩ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΟ» με το οποίο πρόκειται να υιοθετήσει ένα σπίτι το οποίο θα φιλοξενήσει 9 παιδάκια και 2 μητέρες. Το κόστος για ένα σπίτι – μισθοδοσίες, λειτουργικά έξοδα, ασφαλιστικές εισφορές, συντήρηση σπιτιού κλπ. – ανέρχεται στις 50.000€.

 

Παρακαλούμε θερμά όσες εταιρίες ή ιδιώτες θέλουν να ενισχύσουν οικονομικά στο παραπάνω πρόγραμμα να καταθέσουν χρήματα έως την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020 στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό του Δικτύου στην Τράπεζα Πειραιώς:

 

  • ΙΒΑΝ: GR4901722150005215078003116
  • Όνομα Δικαιούχου: Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής

 

Για την έκδοση τιμολογίου – παραστατικού στο καταθετήριο να αναγράφονται τα φορολογικά στοιχεία της εταιρίας σας και η αιτιολογία «ΠΡΟΣΦΕΡΩ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΟ». Θερμή παράκληση να στείλετε το καταθετήριο στο email info@dkaa.gr