Διεύθυνση: Πλατεία Μοριχόβου 1,

ΤΚ: 54625, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: +30 2310 539 682  εσωτ. 109

  • Υπεύθυνη Δικτύου:                              Δέσποινα Κρανίδου                                info@dkaa.gr
  • Υπεύθυνος Μάρκετινγκ & Επικοινωνιών: Αναστάσιος Παπαδόπουλος  marketing@dkaa.gr